هیراد فاضلی

درباره من

مدرس دوره های سیسکو و زیرساخت و مانیتورینگ

وب سایت:
اینستاگرام:
Phone:

درباره مدرس

هیراد فاضلی مدرس دوره های سیسکو و زیرساخت و مانیتورینگ می باشد.

مشاهده رزومه