ابتدا زبان کیبورد خود را روی حالت English قرار دهید.

فرم ثبت نام

سایت ادمین پورتال ارائه دهنده ویدیوهای آموزشی دوره های شبکه می باشد.
ثبت نام فقط به منظور خرید ویدیوهای آموزشی می باشد و کاربرد دیگری ندارد.

با توجه به نکته فوق، ثبت نام های بی هدف پس از گذشت 30 دقیقه به طور خودکار از سیستم حذف می شوند.