برگه پیش ثبت نام

توجه : در ادمین پورتال فرایند ثبت نام فقط به منظور خرید محصول الزامی می باشد و هیچ گونه کاربرد و مزیت دیگری ندارد.
برای استفاده از بقیه بخش های سایت (مانند بخش مقالات ) نیازی به انجام ثبت نام در سایت نمی باشد.
لذا به منظور پیشگیری از انجام ثبت نام های بی مورد و ساخته شدن نام های کاربریِ بلااستفاده توسط برخی افراد و یا ربات ها،
در صورتیکه پس از گذشت حداکثر 30 دقیقه پس از ثبت نام ، محصولی توسط شما خریداری نشود ، اکانت شما به صورت اتوماتیک از سیستم حذف می گردد
و می بایست در آینده زمانی که قصد خرید قطعی محصولی را دارید ، فرایند ثبت نام را از ابتدا انجام دهید.
لطفاً فقط در صورتیکه هم اکنون قصد خرید محصولی را دارید فرایند ثبت نام را انجام دهید :