برگه بعد از ثبت نام و قبل از ورود

 لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال شد.
 بعد از کلیک بر روی آن لینک اکانت شما فعال شده و از همانجا می توانید با کاربری خود وارد سایت شوید.
در صورت عدم مشاهده ایمیل مربوطه ، لطفاً پوشه spam میل باکس خود را چک نمایید.
در موارد نادر اگر پس از گذشت ۱۰ دقیقه ، هنوز ایمیل فعال سازی را دریافت نکرده اید ،
با ارسال یک ایمیل به آدرس  info@AdminPortal.ir اطلاع دهید تا  بررسی و رفع گردد.

 

توجه نمایید که اگر در صفحه قبل ، نام کاربری خود را هر عبارتی غیر از ” نام و نام خانوادگی” خود انتخاب نموده باشید و یا به صورت مخفف وارد کرده باشید، فرایند ثبت نام را ادامه ندهید زیرا حتی در صورت ادامه ثبت نام، اکانت ساخته شده فاقد اعتبار بوده و پس از بررسی توسط مدیر سایت ، حذف خواهد شد و می بایست مجدداً ثبت نام را با رعایت این نکته انجام دهید.