برگه بعد از ثبت نام و قبل از ورود

کاربر گرامی
 لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال شد.
 بعد از کلیک بر روی آن لینک، اکانت شما فعال شده و از همانجا می توانید با کاربری خود وارد سایت شوید.
توجه نمایید که اگر در صفحه قبل در فیلد نام کاربری هر عبارتی غیر از ” نام و نام خانوادگی”  و یا به صورت مخفف وارد نموده باشید
طبق الزامات ادمین پورتال اکانت ساخته شده قابل استفاده نمی باشد  و می بایست پس از حذف آن اکانت توسط ادمین سایت،  ثبت نام مجدد با رعایت انتخاب نام کاربری صحیح انجام شود.
در صورت عدم مشاهده ایمیل فعالسازی، لطفاً قسمت Promotions و نیز پوشه spam  ایمیل خود را مطابق تصاویر زیر چک نمایید :