همکاری با ما

همکاری با ما

ادمین پورتال به منظور گسترش فعالیت خود در زمینه تولید ویدیوهای آموزشی دوره های مختلف شبکه

از مدرسین دوره های شبکه و یا متخصصین شبکه که دارای سابقه کار مرتبط و میزان تسلط کافی

به منظور تدریس یک یا تعدادی از دوره های شبکه می باشند، دعوت به همکاری می نماید.

علاقه مندان  لطفاً یک نسخه از رزومه آپدیت شده و عکس دار خود را خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند :

Zargham.Hamed@gmail.com

در قسمت موضوع ایمیل حتماً ذکر شود “تدریس در ادمین پورتال”

لطفاً در انتهای رزومه خود، نام دوره هایی که توانایی تدریس آنها را دارید به همراه درصد تسلط بر روی

هر یک از آن دوره ها را مشخص نمایید.

در صورت تایید رزومه ، در مرحله بعد دانش و تسلط مدرس در خصوص تدریس

موردارزیابی قرار خواهد گرفت که جزیات و روال این فرایند به مدرس مربوطه اطلاع داده خواهد شد.