رزومه مهندس هیراد فاضلی

مهندس هیراد فاضلی

۱- مشخصات فردی :       

نام و نام خانوادگی : هیراد فاضلی

 

۲- مدارک تخصصی :

CCNA R&S
CCNP R&S
MCSE Server Infrastructure 2012 R2
Microsoft Terminal Services 2012 R2
VMware VCP6.0
Kerio Control v9.0
Wireshark
Front-End Web Development Languages: HTML5 & CSS3

 

۳- سوابق تدریس:

دوره Network+ و CCNA

 

۴- سوابق کاری :

طراحی و راه اندازی زیرساخت شبکه در:
مرکز توسعه اقتصادی ایثارگران انقلاب اسلامی
موسسه اطلس پیدایش
کارشناس در:
شرکت پارس آنلاین (FCP)
شرکت شبکه رسانه (Servco)

افرا ارتباطات ثابت رسا (Servco)