رزومه مهندس عارف ملایی

 

۱- مشخصات فردی :       

نام و نام خانوادگی : عارف ملایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری

 

۲- مدارک تخصصی :

(CCNP R&S (certified

(CCNA R&S (certified

(MCSA 2012 (certified

CCIE R&S

( CCNP data center ( DCUCI, DCUFI, DCUCD, DCUFD

( Cloud ( CLDFND, CLDADM

CCNA Wireless

CCNA Security

Juniper JNCIA

MCITP, TMG

LPIC 101&102, Linux+

VMware VCP-DC6, VCP-NV6

( FrameworkX ( eTOM, SID, TAM, TNA

ITIL

Mikrotik

 

۳- سوابق تدریس:

مدرس دوره های سیسکو در آموزشگاه کندو ( بیش از ۱۰۰۰ ساعت )

( Route and Switch (CCNA, CCNP, CCIE

( Data Center ( DCICT, DCUCI, DCUFI, DCUCD, DCUFD

( Cloud ( CLDFND, CLDADM

( Security ( IINS

 

۴- سوابق کاری :

شرکت آریا همراه

متخصص و مشاور  شبکه و امنیت شیکه

مشاور شبکه شرکت اکتشاف نفت

طراحی زیرساخت های رایانش ابری و مراکز داده های نسل آینده (SDDC)

طراحی data center  شرکت اکتشاف مبتی بر سیسکو

عیب یابی کامل ماژول های ۶۵۰۹ از جمله NAM و FWSM

طراحی ، پیاده سازی و مدیریت  فایروال های ASA و Fortigate

طراحی و مدیریت  سیستم WLC شرکت اکتشاف نفت

طراحی و مدیریت AAA سرور براساس ACS

همراه اول

کارشناس ارشد امنیت و دیتاسنتر

طراحی ، پیاده سازی و مدیریت سوییچ های nexus  به همراه FEX

طراحی ، پیاده سازی و مدیریت  شبکه های FCoE

طراحی ، پیاده سازی و مدیریت  شبکه اینترنت کاربران با بیش از ۲۰۰۰

طراحی ، پیاده سازی و مدیریت  فایروال های Fortigate 1200 به همراه VDOM

طراحی ، پیاده سازی و مدیریت شبکه WAN  مجموعه با بیش از ۲۰۰  شعبه

عیب یابی و مدیریت فایروال های Juniper

طراحی ، پیاده سازی و مدیریت  IP Plan MPLS شرکت های واسط IT

به پرداز جهان

مشاور  شبکه و امنیت شیکه

 شرکت فناوری اطلاعات ایران

ارایه پیش طرح SDDC

بانک ایران زمین

ارایه پیش طرح زیر ساخت cloud بر مبنای UCS

شرکت Symrise

طراحی ، پیاده سازی fortigate

طراحی ، پیاده سازی routing & switching

طراحی ، پیاده سازی   WAN براساس IPSEC

طراحی ، پیاده سازی بستر مجازی سازی

طراحی ، پیاده سازی storage

طراحی ، پیاده سازی Backup

طراحی ، پیاده سازی active directory

شرکت کاوه

طراحی ، پیاده سازی routing & switching

طراحی ، پیاده سازی بستر مجازی سازی

طراحی ، پیاده سازی storage

طراحی ، پیاده سازی Backup

طراحی ، پیاده سازی active directory

شرکت کشتیرانی بر و بحر ایران

طراحی ، پیاده سازی fortigate

طراحی ، پیاده سازی routing & switching

طراحی ، پیاده سازی بستر مجازی سازی

طراحی ، پیاده سازی storage

طراحی ، پیاده سازی Backup

طراحی ، پیاده سازی active directory

شرکت کشتیرانی خدمات ساحلی ایران

طراحی ، پیاده سازی routing & switching

طراحی ، پیاده سازی بستر مجازی سازی

طراحی ، پیاده سازی storage

طراحی ، پیاده سازی Backup

طراحی ، پیاده سازی active directory