رزومه مهندس علی سلیمانی

علی سلیمانی

۱- مشخصات فردی :       

نام و نام خانوادگی : علی سلیمانی

تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر

۲- مدارک تخصصی :

(CCNA R & S (certified

(CCNP R & S (certified

(HCNA (certified

(MCSA 2012 (certified

CCIE R & S

CCNA Collaboration

CCNA Security

MCITP

TMG

LPIC 1

VMware VCP-DC6, VCP-NV6

Elastix

MTCNA

MTCRE

۳- سوابق تدریس :

تدریس دوره های مختلف شبکه در آموزشگاهها  و شرکت های مختلف :

 • Network+
 • MCSE 2012
 • MTCNA
 • MCSE 2012
 • CCNA R&S
 • CCNP R&S
 • Elastix

۴- سوابق کاری :

سابقه  راه اندازی شبکه و مدیریت شبکه و انجام پروژه در :

 • سازمان صدا و سیما (VOIP)
 • شرکت شهر سپاهان
 • شرکت کیاسازه
 • شرکت راف
 • مجموعه ی آموزشی نور تهرانپارس و کوثر
 • مرکز درمانی تهرانپارس
 • شرکت پند تک
 • و . . .