درخواست تغییر رمز ورود

توجه : پس از کلیک بر روی دکمه فوق ، ایمیل اول حاوی لینک درخواست رمز عبور جدید برای شما ارسال می شود.

پس از کلیک بر روی لینک موجود در آن ایمیل ، بلافاصله یک ایمیل دوم برای شما ارسال میشود که حاوی رمز عبور جدید شما می باشد.