توجه :

در ادمین پورتال فرایند ثبت نام فقط به منظور خرید محصول می باشد و کاربرد دیگری ندارد.

لذا با توجه به انجام برخی ثبت نام های بی مورد توسط برخی افراد و ربات ها و ساخته شدن برخی اکانت های بلااستفاده،
در صورتیکه پس از گذشت 1 ساعت از ثبت نام ، محصولی توسط کاربرِ ساخته شده خریداری نشود ،
این ثبت نام بیهوده تلقی شده و این کاربر به صورت خودکار از سیستم حذف می گردد
و می بایست در آینده زمانی که قصد خرید قطعی محصولی را دارید ، فرایند ثبت نام را از ابتدا انجام دهید.