به ادمین پورتال مرجع ویدیوهای آموزشی دوره های شبکه

9000 دقیقه آموزش
17 دوره آموزشی
700 کاربر
56 مقاله آموزشی

دوره های شبکه

تمام تلاش ما در ادمین پورتال، تولید آموزش هایی دقیق حاوی کامل ترین محتوای آموزشی بوده است.

در ادمین پورتال آموزش های سطحی، ناقص و بی کیفیت تولید نمی شوند.

20
180,000 تومان
36
60,000 تومان
40
125,000 تومان
73
35,000 تومان
68
65,000 تومان
115
170,000 تومان
136
160,000 تومان
144
210,000 تومان
190
200,000 تومان
3.00 1 رای
240,000 تومان
76
240,000 تومان
3.00 1 رای
230,000 تومان
90
230,000 تومان
4.45 11 رای
220,000 تومان
130
220,000 تومان
85
195,000 تومان
35
38,000 تومان

جهت ثبت نام و شرکت در آزمون های بین المللی مایکروسافت،
لطفاً ابتدا مطالب “بخش آزمون های بین المللی” را مطالعه نمائید.

نظرات کاربران